Onze aanpak: Design Thinking

Design Thinking (DT) is een methode, een manier van denken en werken, om op een praktische en creatieve manier complexe vraagstukken op te lossen. Dat kan een bedrijfsvraagstuk zijn, maar ook voor het oplossen van meer sociale vraagstukken is Design Thinking bijzonder geschikt. In het proces vormt de klant of (eind)gebruiker altijd het uitgangspunt. Het wordt daarom ook wel human-centered design genoemd. Onderweg wordt er gebruik gemaakt van de creatieve gereedschapskist en technieken van ontwerpers. Hoewel de naam anders doet vermoeden, draait het veel meer om doen dan om denken.

Een iteratief proces

Design Thinking is een iteratief proces. Dit betekent dat de fases elkaar niet lineair opvolgen, maar dat je onderweg op basis van nieuwe inzichten wisselt tussen fases en activiteiten herhaalt, om zo tot een beter resultaat te komen.

Het Design Thinking proces kent vijf activiteiten:

Empathy

Begrijpen

Inleven in de belevingswereld van eindgebruikers om hun behoeften, fricties en context beter te leren begrijpen. En onderzoek doen voor verdieping in het onderwerp en nieuwe inspiratie.

Define

Definiëren

Analyseren, verbinden en interpreteren van de opgedane inzichten om op basis daarvan tot de juiste vraagstelling of de werkelijke probleemdefinitie te komen (re-framing).

Ideate

Ideeën vormen

Creatief denken en verbeelding inzetten om nieuwe ideeën of oplossingen te genereren. En vervolgens selecteren: is het gewild bij de eindgebruiker, kan het gemaakt worden en blijft het betaalbaar?

Prototype

Prototypen

Ideeën uitwerken tot een visuele, tastbare vorm (‘denken met je handen’). Dit om te ervaren of het werkt, er beter over te kunnen communiceren met anderen en zo vooruit te komen.

Test

Testen

Prototypes testen onder eindgebruikers om te leren wat werkt en wat niet (launch to learn).

Waarom Design Thinking?

Design Thinking is een krachtige methode om (bedrijfs)vraagstukken op te lossen door de combinatie van drie elementen:

  • Anders kijken
    Door in de schoenen van de gebruiker te gaan staan en je eigen referentiekader los te laten leer je zijn of haar (verborgen) behoeften en fricties beter te begrijpen. Dit is niet alleen een bron van nieuwe kansen, maar maakt ook dat je werkt aan oplossingen waar klanten echt op zitten te wachten.
  • Anders denken
    Door het probleem oplossingsgericht te formuleren ga je automatisch denken in mogelijkheden. Door vervolgens creatief denken en verbeelding alle ruimte te geven om nieuwe ideeën te genereren (divergeren) en pas daarna te selecteren (convergeren) kom je tot nieuwe en betere oplossingen.
  • Anders doen
    Door snel toe te werken naar tastbare prototypes en deze voor te leggen aan (potentiële) klanten of gebruikers, leer je al in een vroeg (en voordelig) stadium wat werkt en wat juist niet. Zo maak je slimmere keuzes en kom je eerder tot een oplossing die werkt.

"Als het perspectief verandert, wordt alles anders."