Onze aanpak: Design Thinking

Design Thinking (DT) is een methode, een manier van denken en werken, om op een praktische en creatieve manier complexe vraagstukken op te lossen. Dat kan een bedrijfsvraagstuk zijn, maar ook voor het oplossen van meer sociale vraagstukken is Design Thinking bijzonder geschikt. In het proces vormt de klant of (eind)gebruiker altijd het uitgangspunt. Het wordt daarom ook wel human-centered design genoemd. Onderweg wordt er gebruik gemaakt van de creatieve gereedschapskist en technieken van ontwerpers. Hoewel de naam anders doet vermoeden, draait het veel meer om doen dan om denken.

Een iteratief proces

Design Thinking is een iteratief proces. Dit betekent dat de fases elkaar niet lineair opvolgen, maar dat je onderweg op basis van nieuwe inzichten wisselt tussen fases en activiteiten herhaalt, om zo tot een beter resultaat te komen.

Het Design Thinking proces kent vijf activiteiten:

Empathy

Inleven

Inleven in de belevingswereld van je doelgroep om hun behoeften, fricties en context beter te leren begrijpen. Plus onderzoek doen en spreken met experts voor verdieping in het onderwerp. Samen vormt dit een bron van nieuwe inzichten en inspiratie.

Define

Definiëren

Organiseren, interpreteren en verbinden van alle bevindingen en op basis daarvan de werkelijke probleemdefinitie formuleren (re-framing), als bron voor nieuwe kansen.

Ideate

Ideeën vormen

Creatief denken en verbeelding inzetten om nieuwe ideeën of oplossingen te genereren. En vervolgens selecteren: is het gewild bij de doelgroep, kan het gemaakt worden en blijft het betaalbaar?

Prototype

Prototypen

Kansrijke ideeën uitwerken tot prototypes – vroege, ruwe uitwerkingen van ideeën in visuele vorm die concreet genoeg zijn voor anderen om op te reageren. Zo ervaar je snel wat werkt (en wat niet) en ontwikkel je door aanpassen, itereren en laveren een oplossing die werkt.

Test

Testen

Implementatie – uitrollen van het nieuwe idee of oplossing richting de markt. Eerst klein, om de markt te testen en te leren of de gekozen aanpak werkt (launch to learn). En vervolgens opschalen.

Waarom Design Thinking?

Design Thinking is een krachtige methode om (bedrijfs)vraagstukken op te lossen door de combinatie van drie elementen:

  • Anders kijken
    Door in de schoenen van de gebruiker te gaan staan leer je zijn of haar (verborgen) behoeften en fricties beter te begrijpen. Dit is niet alleen een bron van nieuwe kansen, maar maakt ook dat je werkt aan oplossingen waar klanten echt op zitten te wachten.
  • Anders denken
    Door het probleem oplossingsgericht te formuleren ga je automatisch denken in mogelijkheden. En door eerst creatief denken en verbeelding de ruimte te geven om nieuwe ideeën te genereren (divergeren) en pas daarna te selecteren (convergeren) kom je tot nieuwe en betere oplossingen.
  • Anders doen
    Door snel toe te werken naar tastbare prototypes en deze voor te leggen aan (potentiële) klanten of gebruikers, leer je al in een vroeg (en voordelig) stadium wat werkt en wat juist niet. Zo maak je slimmere keuzes en kom je eerder tot een oplossing die werkt.

"Als het perspectief verandert, wordt alles anders."