Onze methode: Design Thinking

Design Thinking is een manier van denken en werken om (complexe) vraagstukken op te lossen. In het proces vormt de klant of (eind)gebruiker altijd het uitgangspunt. Onderweg wordt gebruik gemaakt van de creatieve gereedschapskist en technieken van ontwerpers.

De waarde van Design Thinking

De waarde van Design Thinking voor bedrijven is dat je, door je echt in te leven in wie je klanten zijn en wat ze ervaren, voelen en beweegt, je dichter bij het probleem of de behoefte komt en nieuwe manieren ontdekt om die klanten waarde te bieden. Dit helpt om met een oplossing, oftewel een product, dienst of businessmodel te komen die waarde toevoegt. Die oplossing ontwikkel je stapsgewijs door te prototypen en aannames te testen in de praktijk. Zo ervaar je snel wat werkt (en wat niet) en kom je eerder tot een oplossing die werkt.

Het Design Thinking proces kent vijf activiteiten:

Empathy

Inleven

Inleven in de belevingswereld van je doelgroep om hun behoeften, fricties en context beter te leren begrijpen. Plus onderzoek doen en spreken met experts voor verdieping in het onderwerp. Samen vormt dit een bron van nieuwe inzichten en inspiratie.

Define

Definiëren

Organiseren, interpreteren en verbinden van alle bevindingen en op basis daarvan de werkelijke probleemdefinitie formuleren (re-framing), als bron voor nieuwe kansen.

Ideate

Ideeën vormen

Creatief denken en verbeelding inzetten om nieuwe ideeën of oplossingen te genereren. En vervolgens selecteren: is het gewild bij de doelgroep, kan het gemaakt worden en blijft het betaalbaar?

Prototype

Prototypen

Kansrijke ideeën uitwerken tot prototypes – vroege, ruwe uitwerkingen van ideeën in visuele vorm die concreet genoeg zijn voor anderen om op te reageren. Zo ervaar je snel wat werkt (en wat niet) en ontwikkel je door aanpassen, itereren en laveren een oplossing die werkt.

Test

Testen

Implementatie – uitrollen van het nieuwe idee of oplossing richting de markt. Eerst klein, om de markt te testen en te leren of de gekozen aanpak werkt (launch to learn). En vervolgens opschalen.

Waarom Design Thinking?

Design Thinking is een krachtige methode om (bedrijfs)vraagstukken op te lossen door de combinatie van drie elementen:

  • Anders kijken
    Door in de schoenen van de gebruiker te gaan staan leer je zijn of haar (verborgen) behoeften en fricties beter te begrijpen. Dit is niet alleen een bron van nieuwe kansen, maar maakt ook dat je werkt aan oplossingen waar klanten echt op zitten te wachten.
  • Anders denken
    Door het probleem oplossingsgericht te formuleren ga je automatisch denken in mogelijkheden. En door eerst creatief denken en verbeelding de ruimte te geven om nieuwe ideeën te genereren (divergeren) en pas daarna te selecteren (convergeren) kom je tot nieuwe en betere oplossingen.
  • Anders doen
    Door snel toe te werken naar tastbare prototypes en deze voor te leggen aan (potentiële) klanten of gebruikers, leer je al in een vroeg (en voordelig) stadium wat werkt en wat juist niet. Zo maak je slimmere keuzes en kom je eerder tot een oplossing die werkt.

"Als het perspectief verandert, wordt alles anders."