Business development

Je ziet kansen in de markt om je bedrijf of organisatie verder uit te bouwen. Bijvoorbeeld door met een nieuwe product-marktcombinatie of door het ontwikkelen van een nieuw concept. In de realisatie ervan kun je wel wat ondersteuning gebruiken. Denk hierbij aan het ontwikkelen van de klantpropositie en het businessmodel, het opstellen van een helder businessplan, het aangaan van samenwerkingen met externe partners of het vinden van eerste klanten. Lumius helpt je hierbij.

Lees verder

Onze aanpak: Design Thinking

In onze aanpak passen we Design Thinking toe: we denken en werken als ontwerpers. Hoe we het proces precies inrichten hangt af van het vraagstuk en is altijd maatwerk. Om een idee te geven van hoe we te werk gaan geven we hieronder een eenvoudig voorbeeld.

 

Voorbeeldcasus

Bedrijf X heeft al een tijd lang ideeën om nieuwe groei te realiseren. Door hun businessmodel te veranderen van bezit naar gebruik kunnen ze mogelijk een hele nieuwe markt aanboren. Maar tot op heden is het nog niet gelukt om dit project van de grond te krijgen, vooral omdat de business van vandaag alle tijd en aandacht opeist en het project “erbij” gedaan moet worden.

Empathy

Begrijpen

Om de aannames van bedrijf X te testen gaan we eerst in gesprek met (potentiële) klanten en eindgebruikers uit deze mogelijke nieuwe doelgroep om inzichten te verzamelen. Die verrijken we vervolgens met informatie uit een stuk markt- en concurrentieonderzoek.

Define

Definiëren

We analyseren de klantinzichten en marktinformatie en verbinden die met elkaar. Daaruit blijkt dat een bepaalde groep klanten geïnteresseerd is in betalen naar gebruik in plaats van voor bezit. Dit mondt uit in een centrale vraag: “Hoe kunnen we (..)?”

Ideate

Ideeën vormen

We organiseren een creatieve sessie waarin we verschillende mensen uit het bedrijf betrekken. Door creatief denken de ruimte te geven komen we tot hele nieuwe en totaal verschillende manieren waarop bedrijf X de behoefte van klanten naar het betalen naar gebruik in kan vullen. Vervolgens selecteren we de drie beste ideeën – die ook haalbaar zijn – om op door te gaan.

Prototype

Prototypen

We werken de drie ideeën uit tot eenvoudige prototypes van dienstconcepten in de vorm van flyers en 3D-schetsen. Zo maken we de ideeën visueel en kunnen we ze gemakkelijk testen onder (potentiële) klanten en gebruikers.

Test

Testen

We testen de drie prototypes onder klanten en gebruikers en verzamelen zo waardevolle feedback. Op basis daarvan passen we de prototypes aan en werken ze verder uit. We betrekken een aantal potentiële klanten in deze ontwikkeling. Met één van hen draaien we een pilot project. Ook werken we het businessmodel verder uit en vertalen dit naar een plan voor het ophalen van financiering.

Result

Resultaat

Na enkele iteraties hebben we een nieuw concept te pakken wat aanslaat. De eerste klanten zijn al aan boord, een aantal van deelnemers aan het ontwikkelingstraject zijn namelijk launching customer geworden. Dit heeft ook de externe financier overtuigd, die een lening heeft verstrekt voor verdere uitrol van het concept. We integreren het nieuwe concept in de bestaande business door een goede overdracht richting de mensen van het sales team, die het nieuwe concept verder in de markt gaan zetten.

Coffee?

Meer weten?

We gaan graag samen met je in gesprek over het vraagstuk uit jouw bedrijf of organisatie. Gebruik het onderstaande contactformulier of bel ons rechtstreeks op 050 211 53 50.

    Voordelen

    • Dedicated business development zodat nieuwe plannen echt van de grond komen.
    • Creatieve en resultaatgerichte aanpak met de klant als uitgangspunt.
    • Geen advies maar concrete resultaten.
    • Flexibiliteit door inzet op interim-/projectbasis.