Innovatie

Je wilt een nieuw concept, dienst of product ontwikkelen of bent daar al mee bezig. Pionieren vanuit je bestaande organisatie, of juist iets heel nieuws opzetten. Of je bent op zoek naar een outside the box oplossing voor een belangrijk vraagstuk. Dan kom je heel wat uitdagingen tegen. Want hoe krijg je inzicht in wat jouw (beoogde) klant of gebruiker werkelijk zoekt? Hoe zet je creativiteit in om tot écht nieuwe ideeën te komen? Hoe test je slim en snel of een idee of oplossing werkt? En hoe zorg je voor een kloppend businessmodel, zodat het ook levensvatbaar wordt? Lumius helpt je daarbij.

Lees verder

Onze aanpak

In onze aanpak passen we Design Thinking toe: we denken en werken als ontwerpers. Dit begint bij het inleven in de klant of eindgebruiker om zijn of haar perspectief beter te begrijpen. Want alleen als een nieuw product, dienst, concept of oplossing aansluit bij de werkelijke behoeften van de gebruiker, zal hij bereid zijn er voor te betalen of zijn gedrag er voor aan te passen. Ook werken we iteratief. Niet alles eerst volledig uitwerken maar snel prototypes maken, die testen in de praktijk en zo al doende leren. Hoe we het proces precies vorm geven hangt af van het vraagstuk en is altijd maatwerk. Om een idee te geven van hoe dit er uit kan zien volgt hieronder een voorbeeld.

Voorbeeldcasus

Bedrijf Y produceert verven en lakken voor diverse toepassingen. Het bedrijf heeft jarenlang goed gedraaid. Maar de laatste jaren staan de marges steeds meer onder druk. Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantal concurrenten die de ooit onderscheidende producten van bedrijf Y inmiddels hebben geïmiteerd. Ze zetten die nu tegen scherpe prijzen in de markt. Het management van bedrijf Y wil niet mee in deze prijzenoorlog en kiest er voor om in te zetten op innovatie. Door nieuwe producten te ontwikkelen die aansluiten bij wat klanten willen, wil bedrijf Y zich weer onderscheiden en groei realiseren.

Empathy

Begrijpen

We beginnen het proces niet door meteen in oplossingen te denken, maar eerst inzichten te verzamelen. Samen met het team van bedrijf Y gaan we op pad om eindgebruikers van hun producten te bezoeken, te interviewen en mee te lopen. Daarbij zoeken we juist ook gebruikers op in eindmarkten waar bedrijf Y nog helemaal niet actief is. Door een aantal slimme observatie- en interviewtechnieken toe te passen verzamelen we in korte tijd veel waardevolle inzichten.

Define

Definiëren

Samen met het team analyseren we de verzamelde inzichten en verbinden deze met elkaar. Zo ontdekken we een aantal fricties die klanten ondervinden in het gebruik van de huidige producten van bedrijf Y. Maar ook onvervulde behoeften in de eindmarkten waar het bedrijf nog niet actief is. Die fricties en behoeften vertalen we vervolgens naar vragen: “Hoe kunnen we (..)?”

Ideate

Ideeën vormen

We organiseren een creatieve sessie waarin we niet alleen mensen uit bedrijf Y betrekken, maar ook een aantal eindklanten die we gesproken hebben, toeleveranciers en directe klanten. Onder begeleiding van facilitators genereren de deelnemers in groepen creatieve oplossingen voor de vragen die eerder zijn geformuleerd. Vervolgens beoordelen we alle uitkomsten op haalbaarheid. Dit resulteert in tien nieuwe kansrijke concepten – van nieuwe producten tot service activiteiten en een heel nieuw businessmodel.

Prototype

Prototypen

Het team van bedrijf Y gaat aan de slag om de concepten te prototypen. Voor een nieuw productidee wordt een dummy-verpakking ontwikkeld. Een nieuw dienstconcept wordt uitgewerkt in de vorm van een animatie van hoe het zou kunnen werken. Door uit het hoofd te komen en dingen tastbaar te maken krijgen de ideeën snel verder vorm en bouwt het team verder op elkaars suggesties.

Test

Testen

De prototypes worden voorgelegd aan de eindklanten waar eerder mee is gesproken. Daaruit blijken er twee heel goed aan te slaan. Vier andere prototypes werken redelijk tot goed en vier slaan helemaal niet aan. Voor de kansrijke prototypes wordt een businesscase ontwikkeld op hoofdlijnen, die gepresenteerd wordt aan het management. De drie meest kansrijke concepten worden uitgekozen.

Result

Resultaat

Na enkele iteraties en het doorontwikkelen van de prototypes liggen er drie uitgewerkte nieuwe concepten om in de markt te zetten: een speciale high-end verf voor een bestaande markt (de luxe jachtbouw), een unieke coating voor een hele nieuwe markt (windmolens) en een nieuw serviceconcept voor de particuliere markt. Uit het innovatieteam zijn drie producteigenaren naar voren gestapt, die ieder de verantwoordelijkheid nemen om een concept in de markt te gaan zetten.

Coffee?

Meer weten?

We gaan graag samen met je in gesprek over het vraagstuk uit jouw bedrijf of organisatie. Gebruik het onderstaande contactformulier of bel ons rechtstreeks op 050 211 53 50.

    Voordelen

    • Nieuwe kansen ontdekken door je in te leven in klanten en (eind)gebruikers.
    • Slimmer en sneller innoveren door een goed creatief proces.
    • Innoveren met je bestaande team onder begeleiding van experts.
    • Geen advies maar samen aan de slag, met concrete resultaten.