Strategie

Je wilt een heldere koers uitstippelen voor jouw bedrijf of organisatie. Weten waar jullie nu staan, waar je samen naartoe wilt en welke zaken daarbij prioriteit hebben (en welke niet). Een gezamenlijke stip aan de horizon die inspireert en motiveert is daarbij belangrijk. Maar ook de vertaalslag naar meetbare doelstellingen en concrete acties, zodat het aansluit bij de dagelijkse praktijk en uitvoerbaar wordt. Zonder te vervallen in het schrijven van dikke plannen, die uiteindelijk alleen maar in de la belanden. Lumius helpt je daarbij.

Lees verder

Onze aanpak

In onze aanpak passen we Design Thinking toe: we denken en werken als ontwerpers. Dit betekent onder andere dat we de mensen om wie het gaat – in dit geval de klanten en de medewerkers – als uitgangspunt nemen. Alleen een strategie die aansluit bij hun behoeften en belevingswereld zal ook echt gaan leven. Hoe we het proces exact inrichten verschilt per situatie en is altijd maatwerk. Om een idee te geven van hoe dit er uit kan zien volgt hieronder een voorbeeld.

Voorbeeldcasus

Bedrijf Z bevindt zich in een dynamische markt. Er zijn volop kansen en het bedrijf wordt regelmatig benaderd met verzoeken tot samenwerking. Maar een duidelijke koers ontbreekt, waardoor men inspeelt op iedere nieuwe kans of gelegenheid die voorbij komt. Er wordt ad-hoc gewerkt aan veel projecten tegelijk, wat het moeilijk maakt om echt stappen te maken. Door gebrek aan richting gaat er ook veel tijd verloren aan onderling overleg en coördinatie. Het management en de medewerkers komen samen tot de conclusie dat er behoefte is aan meer focus.

Empathy

Begrijpen

Als eerste brengen we in kaart wat er speelt in de hoofden van de mensen waar het om gaat. Van het management, maar ook van de klanten en medewerkers van het bedrijf. Als buitenstaander schuwen we daarbij niet om kritische vragen te stellen. De inzichten verrijken we vervolgens met informatie over de markt en de concurrenten van bedrijf Z.

Define

Definiëren

We analyseren de inzichten, brengen oorzaak en gevolg in kaart en bepalen samen met het team wat de belangrijkste strategische uitdagingen zijn voor het bedrijf. Op basis daarvan formuleren we een centrale vraag: “Hoe maken we van bedrijf Z een toekomstbestendige onderneming?”

Ideate

Ideeën vormen

We organiseren een creatieve sessie met het management en de medewerkers. In teams werken we aan creatieve oplossingen voor de strategische uitdagingen die we eerder geïdentificeerd hebben. Door visueel te werken komen ideeën uit het hoofd en op de tafel, waardoor anderen er op voort kunnen bouwen. Tot slot brengen we samen prioriteiten aan: wat is haalbaar? Wat doen we wel en – minstens net zo belangrijk – wat niet (meer)?

Prototype

Prototypen

Op basis van alle input werken we een prototype uit van het strategisch plan. Met een heldere missie, duidelijke looppaden en concrete acties. Dit doen we in een plan op slechts één A4. Het beperken van de omvang dwingt om heel concreet te zijn en helpt bij het maken van verdere keuzes.

Test

Testen

Het team gebruikt het prototype als centraal plan voor het managementoverleg. Dit blijkt al veel tijd te schelen en helpen bij het maken van keuzes. Een aantal zaken detailleren we verder uit. Ook maken we een doorvertaling naar meetbare doelstellingen en KPI’s. Die laten we aansluiten bij het bestaande rapportagesysteem van het bedrijf.

Result

Resultaat

Na enkele iteraties hebben we een strategisch plan te pakken wat werkt. Medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en kunnen zelfstandig aan de slag. Dit scheelt veel tijd voor overleg en coördinatie. Ook zien ze direct hoe wat zij doen bijdraagt aan het grotere geheel, wat motiveert. Tegelijkertijd heeft het management in één oogopslag maandelijks een overzicht van hoe het bedrijf presteert. Zowel kwalitatief (welke vooruitgang hebben we geboekt) als kwantitatief (resultaten).

Coffee?

Meer weten?

We gaan graag samen met je in gesprek over het vraagstuk uit jouw bedrijf of organisatie. Gebruik het onderstaande contactformulier of bel ons rechtstreeks op 050 211 53 50.

    Voordelen

    • Heldere koers voor jouw bedrijf of organisatie in een taal die iedereen begrijpt.
    • Meer inspiratie en motivatie, minder vergaderen en coördinatie.
    • Een strategisch plan op slechts één A4 wat echt werkt.
    • Plan en rapportage-instrument in één.